خانه / برند شخصی

برند شخصی

نام تجاری چیست

نام تجاری چیست

نام تجاری چیست نام تجاری چیست و رابطه بین کلیشه و نام تجاری برند که انتخاب نام برای کسب و کار جدید آسان نیست. نام بیش از شناسایی شرکت شما است. این به مشتریان می گوید که شما چه چیزی هستید، و بیشتر از چیزی که در مورد آن انجام می …

ادامه نوشته »

برند شخصی

برند شخصی

برند شخصی برند شخصی و یا نام تجاری شخصی شامل چیزی جز کارت ویزیت ساده با نام شما در آن نیست، اما با توسعه رسانه های اجتماعی و جامعه به طور کلی فردگرا، نام تجاری که در اطراف خود ایجاد می کنید، شاید تنها مهم ترین راه برای برجسته کردن …

ادامه نوشته »