در پي رسيدن به هدف؛ راه بازگشتي را قرار ندهید
شايد راه را عوض كنیم اما هدف را هرگز
مدیریت دانش به معنای در دسترس قرار دادن نظام‌مند اطلاعات و اندوخته‌های علمی است، به گونه‌ای که به هنگام نیاز در اختیار افرادی که نیازمند آنها هستند، قرار گیرند تا آنها بتوانند کار روزمره خود را با بازدهی بیشتر و موثرتر انجام دهند

اخرین نوشته ها

  • ایجاد کسب و کار
    برای رسیدن به اهداف خود تلاش کنید در غیر این صورت به ان نمی رسید فصل اول ایجاد کسب و کار در دنیای که توسعه فضاهای […]
  • توسعه کسب و کار
    نقش تحلیلگر وب در توسعه کسب و کار
    نقش تحلیلگر وب در توسعه کسب و کار به عنوان یک تحلیلگر وب، نقش شما نیاز به انجام چهار وظیفه مهم دارد: روند و گزارش داده […]


مهارت و آموزش

مهارت و توامندی به معنای به حداقل رساندن زمان و انرژی برای انجام کارها است و این کار موجب افزایش مدیرت می شود،آموزش به افزایش دانش و انجام صحیح با توجه به اطلاعات بدست امده مهارت های تجاری ضروری شما نیاز به تعدادی مهارت برای شروع و اجرای یک کسب و کار دارید. مهم است که مهارت هایی را که نیاز دارید را برای توسعه یا بهبود آن تعیین کنید تا بتوانید در عملیات کسب و کار روزمره موفق شوید. مدیریت مالی - بازاریابی، فروش و خدمات مشتری -ا رتباطات و مذاکره - رهبری - مدیریت و برنامه ریزی پروژه - نمایندگی و مدیریت زمان - حل مشکل - شبکه سازی .


home_interactive_counter_1
7965000000

جمعیت کل جهان


home_interactive_counter_2
654000000

تعداد وب سایت های جهان